Khám khúc xạ
liệt điều tiết

Vì sao cần khám khúc xạ liệt điều tiết ?

kxdt2-ic
Hạn chế việc đeo kính quá số
Xác định độ cận, viễn, loạn chính xác
kxdt-ic3
Đưa ra phác đồ điều trị phù hợp

Khám khúc xạ liệt điều tiết là gì?

Mắt trẻ điều tiết rất nhiều, vì vậy có thể gây ra sai số trong quá trình thăm khám khúc xạ
Khám khúc xạ liệt điều tiết là phương pháp tốt nhất để biết được độ cận, viễn của trẻ một cách chính xác

Khi nào thì cần khám khúc xạ liệt điều tiết?