Thẻ: cận loạn thị

Cận loạn thị ở trẻ nhỏ nguy hiểm như thế nào?

Cận loạn thị ở trẻ nhỏ ngày càng trở nên đáng lo ngại. Bài viết này tập trung vào biểu […]

Cận loạn thị có nguy hiểm không? 1 số lưu ý về cận loạn thị

Cận loạn thị có nguy hiểm không? Cận loạn thị có điều trị phức tạp không? Cận loạn thị ở […]

Điều trị cận loạn thị có khó không? Mắt vừa cận vừa loạn

Cận loạn thị ở trẻ rất phổ biến, đưa trẻ đi khám mắt phát hiện trẻ mắc đồng thời vừa […]