Thẻ: biểu hiện loạn thị

4 biểu hiện có thể trẻ đã mắc loạn thị mà bố mẹ cần biết.

Trong quá trình phát triển của trẻ, thị giác đóng một vai trò quan trọng, nó ảnh hưởng đến sự […]

Mắt loạn thị và 3 biểu hiện điển hình

Loạn thị là một tật khúc xạ của mắt, ánh sáng đi vào mắt hội tụ tại các điểm khác […]