Thẻ: kính áp tròng ban đêm

Các loại kính áp tròng ban đêm ở Việt Nam

Đeo kính áp tròng ban đêm là phương pháp điều trị tật khúc xạ không phẫu thuật đang được áp […]

Kính áp tròng ban đêm có đắt không

Như các bạn đã biết kính áp tròng ban đêm, lens đeo ban đêm hay Ortho-K là một phương pháp […]

Kính áp tròng ban đêm Ortho-K là gì? Điều trị cận không cần đeo kính

“Kính áp tròng Ortho-K là gì?”, “Giá của kính áp tròng Ortho-K là bao nhiêu?” Với tình trạng cận thị ngày […]